• مدیرکل دفتر پژوهش و مطالعات راهبردی : محمد مهدی کریمی
   مدیرکل دفتر پژوهش و مطالعات راهبردی : محمد مهدی کریمی
   محمد مهدی کریمی
   مدیرکل دفتر پژوهش و مطالعات راهبردی
   کارشناسی ارشد - ریاضی -
   متولد  ۱۳۵۴/۰۷/۰۱  
   تلفن تماس :36006126-051
   رایانامه :karimi-mo@mashhad.ir
   شرح وظایف و سوابق
   شرح وظایف :

    • شناسایی نظام ها و ساختارهای برنامه ریزی برون سازمانی و تعیین نحوه ارتباط با آنها
    • برنامه ریزی و نظارت بر حسن انجام امور از طریق ارزیابی های مستمر و تهیه گزارشات لازم
    جهت اطلاع مقام های ذی صلاح
    • برنامه ریزی و نظارت و تهیه گزار ش های نظارتی ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، و سالانه از
    عملکرد فعالیت های مناطق و سازمان ها
    • ابلاغ بودجه ریزی مصوب به مناطق، سازمان ها و معاونت ها
    • نظارت و ارزیابی مستمر برفرآیند تدوین، اجرا و بکارگیری نتایج برنامه ها و طرح های مطالعات
    برنامه ریزی
    • نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه، اصاح، متمم بودجه، تفریغ بودجه در راستای اهدف، سیاست
    ها و برنامه های میان مدت
    • نظارت بر تهیه CPM بودجه سالانه
    • نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات با توجه به گزارشات ارسالی
    • نظارت بر تهیه و تنظیم موافقت نامه های پروژه های عمرانی و جاری با معاونت ها، مناطق
    و سازمان ها

    

   سوابق اجرایی :

   سوابق اجرایی :

   1. مدیرکل آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری مشهد
   2. مدیر پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری مشهد
   3. مدیر برنامه و بودجه شهرداری مشهد
   4. مشاور و رئیس حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد
   5. مدیر امور فرهنگی و گردشگری شهرداری مشهد
   6. مدیر امور مناطق معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد
   7. مدیر دفتر مطالعات و برنامه ریزی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد
   8. مدیر امور عمرانی معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد
   9. دبیر شورای عالی برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد
   10. عضو کمیته بررسی لوایح پیشنهادی شهرداری مشهد
   11. رئیس کارگروه تخصصی برنامه راهبردی شهرداری مشهد
   12. دبیر کمیته نظام درآمدهای پایدار و مشارکتها شهرداری مشهد
   13. عضو و دبیر کمیته صرفه جویی شهرداری مشهد
   14. عضو کارگروه خودیاری مردمی شهرداری مشهد
   15. عضو و دبیر کمیسیون هماهنگی و اجرای اقتصاد مقاومتی شهرداری مشهد
   16. دبیر کمیسیون تلفیق و هماهنگی برنامه ریزی و تعالی شهرداری مشهد
   17. دبیر کارگروه تملک شهرداری مشهد

    

    

   اطلاعات تماس
   تلفن تماس :36006126-051فکس :36090513-051
   رایانامه :karimi-mo@mashhad.ir
   تعداد بازدید :2551
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  درباره ما