• رئیس گروه راهبردی مطالعات : اسما پهلوان مقدم
   رئیس گروه راهبردی مطالعات : اسما پهلوان مقدم
   اسما پهلوان مقدم
   رئیس گروه راهبردی مطالعات
   کارشناسی ارشد - برنامه ریزی شهری -
   تلفن تماس :31292529
   رایانامه :pahlavan-as@mashhad.ir
   شرح وظایف و سوابق
   شرح وظایف :
   • راهبری امور تلفیق و تلخیص مطالعات و اسناد فرادست شهری و انطباق برنامه های توسعه
   شهری با آن
   • راهبری امور تهیه، تدوین و بازنگری مطالعات برنامه های توسعه شهری با محوریت شهرداری
   • راهبری امور تهیه، تدوین و بازنگری مطالعات توسع های شهرداری با در نظر گرفتن ماموریت
   محوله به شهرداری مشهد
   • رصد و نظارت بر تسری اهداف و سیاستهای راهبردی و توسعه ای شهر و شهرداری در عملیات
   اجرائی واحدهای تابعه
   • رفع مسائل و تنگ ناهای کلیدی سازمانی از طریق پیش بینی مطالعات لازم توسط واحدهای
   تابعه شهرداری
   • راهبری امور مطالعات پایه ای و پشتیبان مورد نیاز برنامه های توسعه ای شهر و شهرداری
   • راهبری امور مطالعات، رصد و ارزیابی اقدامات توسع های شهر و شهرداری
    
   سوابق اجرایی :
   • دبیر کمیته برنامه ریزی حوزه شهردار در شهرداری مشهد
   • کارشناس مسئول برنامه ریزی و پژوهش شهرداری مشهد
   • رئیس گروه برنامه ریزی شهرداری مشهد
   • رئیس گروه مطالعات و توسعه شهرداری مشهد
    
   برنامه های آتی (سازمانی)
   • طراحی نظام مطالعاتی شهرداری مشهد و سازمانهای تابعه
   • مدیریت راهبردی مطالعات شهرداری و واحدهای تابعه در راستای اهداف توسعه ای
    
   افتخارات (سازمانی)
   • تدوین اسناد راهبردی پنج گانه توسعه شهری
   • صرفه جویی حدود 360 میلیارد ریالی در 14 پروژه با انجام مطالعات مهندسی ارزش
   اطلاعات تماس
   تلفن تماس :31292529فکس :--
   رایانامه :pahlavan-as@mashhad.ir
   تعداد بازدید :853
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  درباره ما