• مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات : محمدجواد رجائیان
   مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات : محمدجواد رجائیان
   محمد جواد رجائیان
   مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
   تلفن تماس :051-36006401
   رایانامه :rajaeian@mashhad.ir
   شرح وظایف
   شرح وظایف :
   •  ابتناء بر علم و دانش، تکریم منابع انسانی، آینده نگری و شایسته سالاری و افزایش بهره وری در حوزه ماموریت های محوله
   • ساماندهی و اعمال مدیریت فنی و اجرایی هماهنگ با سایر عناصر برنامه ریزی شهری همچون برنامه و بودجه، آمار، پژوهش و نوآوری، تشکیلات و فرآیندهای سازمانی، نظارت، ارزیابی و ...
   • تلاش در جهت تسری سیاست های برنامه عملیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق مدیریت منسجم فعالیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه واحدهای شهرداری اعم از ستاد، مناطق، سازمانها و شرکت های تابعه
   •  توسعه فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در مدیریت و زندگی شهری مبتنی بر اهداف و شاخص های برنامه عملیاتی
   • توسعه و پشتیبانی زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات کلیه واحدهای تابعه شهرداری، اعم از ستاد، مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته در جهت تحقق شهرهوشمند مطابق راهبردهای سند توسعه شهر هوشمند
   •  توسعه خدمات میزبانی به کلیه واحدهای تابعه شهرداری و سایر دستگاههای خدماتی شهر، ارتقاء سطح پوشش کنترل های امنیتی در زیرساخت ها و سرویس های فناوری اطلاعات و ارتباطات
   • توسعه و یکپارچه سازی سرویس ها و سامانه های نرم افزاری با نگاه فرآیندی و سرویس گرابراساس خدمات و فرآیندهای تعیین شده در برنامه عملیاتی در جهت تحقق شهر هوشمند مطابق راهبردهای سند توسعه شهر هوشمند
   • استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد فناوری، مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  درباره ما