• معرفی معاونت برنامه ریزی و توسعه

    معرفی معاونت برنامه ریزی و توسعه

     

      معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، ابتدا به عنوان دفتر برنامه ریزی و پژوهش شهرداری مشهد فعالیت خودرا آغاز نمود و پس از موافقت شورای اسلامی شهر مشهد در سال 1383 به عنوان معاونت برنامه ریزی و توسعه فعالیت خود را به عنوان یکی از معاونین رسما فعالیت نمود . 
    در اوایل سال 1386 ساختار سازمانی این معاونت با 49 پست مصوب گردید و در آخرین تغییرات ساختار سازمانی که در مهرماه 1397 صورت گرفت عنوان معاونت به " معاونت برنامه ریزی وتوسعه سرمایه انسانی " تغییر و تعداد پست های آن نیز به292  پست شامل 231پست کارشناسی و61پست سرپرستی افزایش یافت .


    شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و توسعه:

    - ارتقاء کیفیت آمارهای تولیدی و نظارت بر آنها جهت تولید آمار با پوشش موضوعی گسترده و افزایش اعتماد و رضایت کاربران
    - تجزیه و تحلیل نتایج طرح های آماری جهت ارائه گزارشات داده کاوی و تحلیل های متناسب با نیازهای شهری و سازمانی
    - مطالعه، برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت بر کلیه فعالیت های ICT شهرداری و سازمان های وابسته جهت تحقق شهر و شهرداری هوشمند
    - شناسایی پژوهش های کاربردی و راهبری فرآیند پژوهش از مسئله تا کاربست نتایج در شهرداری
    - دستیابی به اهداف و راهبردهای توسعه ای به وسیله آینده پژوهشی، طراحی راهبردهای توسعه شهر و شهرداری و راهبری و تلفیق مطالعات شهری و سازمانی شهرداری
    - کسب تجارب علمی و تخصصی بین المللی در زمینه مدیریت شهری و انتقال آن به سایر حوزه های تخصصی از طریق تعامل با سازمان های بین المللی علمی و تخصصی
    - تدوین برنامه راهبردی، عملیاتی (میان مدت) و سالانه شهرداری
    - ارزیابی برنامه ها از طریق تدوین، تحلیل و نظارت بر سنجش مستمر شاخص های راهبردی و عملیاتی شهرداری
    - تهیه و تنظیم بودجه، اصلاح بودجه، تفریغ بودجه و ابلاغ آن در راستای برنامه ها
    - نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات با توجه به برنامه و بودجه
    - ارزیابی پروژه ها با استقرار نظام ریز متره و برآورد، مدیریت تامین کنندگان از طریق انتخاب و ارزیابی پیمانکاران و اعلام عمومی و عادلانه مناقصات، استقرار سامانه کنترل پروژه و ارزیابی عملکرد و نظارت مستمر بر اجرای عملیات سالانه
    - تهیه چارت های تشکیلاتی، وظایف و مسئولیت ها، شرایط احراز پست های سازمانی و رسیدگی بر اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل و اجرای سازمان تفصیلی نیروی انسانی شهرداری
    - برنامه ریزی و پیش بینی دوره های آموزشی مورد نیاز با بررسی و تحلیل سطح سواد کارکنان با نوع مشاغل آنها، اجرای دوره ها و ارائه خدمات آموزشی مختلف برای پرسنل و ارزشیابی و نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی
    - استقرار و استمرار نظام آراستگی محیط کار، یکپارچه سازی فرآیندها براساس استانداردهای جهانی و -استقرار و استمرار دبیرخانه نظام پیشنهادات
    - هدایت و نظارت بر فعالیت های شهرداری و سازمان های تابعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فراهم آوردن زیرساخت و امکانات لازم فناوری اطلاعات و ارتباطات برای سهولت امور و افزایش کارآمدی


    ساختارمعاونت:

    •     سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
    •     مدیریت بهبود روشها، تشکیلات و آموزش
    •     مدیریت برنامه و بودجه
    •     مدیریت پژوهش و مطالعات راهبردی
    •     مدیریت آمار، تحلیل و ارزیابی عملکرد
    •    گروه همکاری های بین الملل
    •    دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی شهرداری های کلانشهرها

    چارت شهرداری مشهد مصوب 1386

    نام و نام خانوادگی: تاریخ و محل تولد: -
    میزان تحصیلات: -
    رایانامه:--تلفن:--
    فکس:--
    پل های ارتباطی
    تلفن تماس : 051-32244206فکس :051-32244207رایانامه :planning@mashhad.ir
    آدرس :آدرس : میدان شهدا، ساختمان توسعه شهرداری، طبقه چهارم

    کدپستی : 315-91735
تلفن : 05131296464
فاکس : 05132244207
پست الکترونیک : planning@mashhad.ir

میدان شهدا،ساختمان توسعه شهرداری،طبقه چهارم

تلفن:روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  05131296464

آدرس :
   کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد  و تامین و به روزرسانی محتوای توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد انجام میگردد
    طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد