• مراجع، منابع


   مراجع

    سند چشم انداز شهر مشهد مقدس در افق 1404

   برنامه عملیاتی شهرداری مشهد و سازمان های تابعه

   منابع(کتاب)

   • کتاب راه های رفته و نرفته (مستند فعالیت ها و تجربیات 6 ساله شهرداری مشهد)

   • نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1390

   • آمارنامه شهر مشهد

           (مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات)

   • شاخص های شهری برای مدیریت شهرها

           بانک توسعه آسیایی

   • راهنمای طراحی فضاهای شهری

           دکتر جهانشاه پا کزاد، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری

   • مباحثی در برنامه ریزی شهری (با تا کید بر شهر مشهد)

           مدیریت توسعه و پژوهش شهرداری مشهد

   • تصویر تجربه در شهر

           مدیریت توسعه و پژوهش شهرداری مشهد

   • مستند فعالیت ها و تجربیات شهرداری تهران

   • مستند فعالیت ها و تجربیات شهرداری شیراز

    

   منابع(مقاله)

    

   • مستندسازی تجربیات مدیران (از دیدگاه مدیریت دانش)

           دکتر سعید جعفری مقدم

   • گزارش و گزارش نویسی

           دانشگاه صنعتی شریف

   • میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری مشهد

           مشهد پژوهی ، سال اول ، شماره2، بهار و تابستان1388

    

   تعداد بازدید :1806
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  درباره ما