• تجربه

    تجربه چیست؟

   تجربه به معنی آزمودن یک کار و کسب آموخته‌ای جدید از آن می‌باشد و به کارها و رویدادهای گذشته باز می‌گردنداز بعد روانشناسی -روانپزشکی هم تجربه به هر رویداد یا مجموعه‌ای از رویدادهایی گفته می‌شود که در زندگی شخصی به وقوع می‌پیوندند و مجموعه‌ای ازمعلومات کسب شده را در پی دارد. مجموعه تجارب افراد در زندگی را می‌توان در سه دسته کلی تجارب خانوادگی، تجارب عمومی و تجاربسازمانی دسته بندی نمود که از میان این سه دسته، تجربه سازمانی مدنظر ما می‌باشد.

    

   طبقه‌بندی تجربه سازمانی چگونه است؟
    

   1 - بر حسب هدف؛ می‌توان تجربیاتی که بر اساس تصمیم بوده‌اند را در مقابل تجربیات توصیفی قرار داد

   2- بر حسب شکل؛ تجربیات تبیینی در برابر تجارب اکتشافی قرار می‌گیرد.

   3- بر اساس منابع اطلاعاتی؛ تجارب تحقیقی در مقابل تجارب عمومی طبقه بندی می‌شوند.

    

    

    

   راه های کسب تجربه سازمانی چیست؟

   تجربه سازمانی را می‌توان از راه‌های ذیل کسب نمود:

   1- ادراک فرد از پدیده‌های سازمانی (تصمیمات، ارتباطات، رویدادها و ...) از طریق دیدن و شنیدن (بدون تعامل با پدیده‌های یادشده).

   2- ادراک فرد از پدیده‌های سازمانی از طریق درگیرشدن در مسائل سازمان و کنش متقابل با محیط درونی و بیرونی آن. 

    

    

    

   فرآیند کسب تجربه در سازمان

   شاکله اصلی هر تجربه را فرآیند اتخاذ تصمیم یا تصمیمات کلیدی آن تجربه تشکیل می‌دهد و می‌توان معیار ارزیابی و مستندسازی تجربیات را عوامل و ویژگی‌های حاکم بر فرآیند اتخاذ تصمیم (به عنوان شاخصهای پیچیدگی فرآیند تصمیم گیری) یا  تصمیمات تشکیل دهنده آن تجربه، قرار داد. 
    

    

    

   مهمترین مزایای تجربه در سازمان

   کاهش اقتدارگرایی : تجربه نقشی موثری در کاهش اقتدارگرایی سازمان دارد، به این معنا که با افزایش تجربه سازمانی و تأثیر تصمیم‌گیری‌ افراد مجرب که در سطوح میانی و یا حتی پایین‌تر قرار دارند، باعث کاهش سطح اقتدارگرایی مدیران می‌شود.

   تفویض اختیار: مدیران با کسب نتیجه مفید حاصل از تحلیل تجارب مدیران قبلی، اعتماد بیشتری به ساختار سازمانی پیدا می‌کنندکه نتیجه این اعتماد، تفویض اختیار به زیردستان خواهد بود.

   عوامل شخصیتی و عوامل داخلی سازمان: که فرهنگ سازمان، سبک مدیریت، نظام کنترل و نظارت و از آن جمله  است و در حین فرآیند اتخاذ تصمیم و فرآیند کسب تجربه، به تجارب مدیران شکل داده و آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

   عملکرد مدیران، گنجینه سازمانی: یکایک درس‌هایی که مدیران از تجربیات خویش اندوخته‌اند، و رشد و پرورشی که در این مسیر یافته‌اند علاوه بر افزایش تجربه در رهبری در طول زمان بر گنجینه تجربیات سازمان می‌افزاید.

   تأثیر تجربه در موفقیت سازمانی: افراد مجرب به افرادی اطلاق می‌شود که از دانشی عمیق در یک زمینه خاص برخوردارند که آن را در مقاطع زمانی و یا شرایط کاری مختلف کسب کرده‌اند. لذا آموزش تجربیات قبلی ابزاری مهم برای رسیدن به موفقیت‌های سازمان و همچنین شناسایی راه‌های رفته اشتباه و راه‌های نرفته صحیح است.

   تعداد بازدید :4336
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی:
    
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  درباره ما