• سه شنبه،22 آبان 1397
 • ورود
 
     
   • جایگاه شهر در فرآیند توسعه :
    جایگاه شهر در فرآیند توسعه :

    جایگاه شهر در فرآیند توسعه :

    کد اطلاعیه: 5664256
    تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
    تعداد بازدید:99

    در دنیای امروز یکی از اصلی ترین معیارهای توسعه پایدار ملی ، میزان توسعه یافتگی شهرها است، مفهوم توسعه پایدار، ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی ، زیست محیطی و غیره را شامل می شود که هر یک ، مجموعه ای پیچیده از مولفه ها را نیز در بر می گیرد.
    تنوع بردارهای اثر گذار از یک طرف و اهداف، عملکرد و ساز و کار متفاوت از طرف دیگر، توسعه شهری را به یکی از پیچیده ترین مسائل اقتصادی، اجتماعی و یکی از مهمترین ضرورتهای کشور تبدیل نموده است.
    بدون شک بحث از پایداری و توسعه پایدار بدون توجه به شهرها و شهرنشینی، بی معنی خواهد بود چرا که شهرها به عنوان عامل اصلی ایجاد کننده ناپایداری در جهان به شمار می روند و در واقع پایداری شهری و پایداری جهانی هر دو مفهومی واحد هستند.
    شهرها نقش کلیدی در پیشرفت و تکامل اقتصاد جهانی ایفا می کنند . شهرها تولید کنندگان ثروت عظیم ملت ها و موتور اقتصاد ملی هستند.
    گسترش سریع شهرها و شهرنشینی در کنار ایجاد پتانسیل های مختلف رشد و توسعه مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ، متعددی را سبب می شود.
    بر اساس تجارب کشورهای توسعه یافته توسعه پایدار یک شهر مستلزم توسعه ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی، فناوری ، فیزیکی – کالبدی، جعرافیایی، زیست محیطی و اقتصادی و غیره می باشد.
    تجارب نشان داده است که توسعه شهری تنها از طریق مدیریت یکپارچه و هماهنگ محقق می شود . زیرا این نحوه مدیریت از طریق ایجاد هم افزایی و خلق تواناییهای جدید و آزادسازی پتانسیل های موجود منجر به تسهیل فرآیند توسعه شهری خواهد شد.

    جعفر بی نیاز

تلفن : 05132244206
فاکس : 05132244207
پست الکترونیک : planning@mashhad.ir

میدان شهدا،ساختمان توسعه شهرداری،طبقه چهارم

تلفن:روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  05138491451

آدرس :
   کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد  و تامین و به روزرسانی محتوای توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد انجام میگردد
    طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد