• شهرهوشــمند نیازمنــد ارتبــاط بیــن ســازمانی
   شهرهوشــمند نیازمنــد ارتبــاط بیــن ســازمانی

   شهرهوشــمند نیازمنــد ارتبــاط بیــن ســازمانی

   کد اطلاعیه: 6093590
   تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
   تعداد بازدید:65

   پروژه هوشمندسازی شهرها درحقیقت یک برنامه کلان شهری اســت کـه بـه دنبال رسیدن به هــدف نهایی در شهرها، یعنی بالابردن کیفیت زنـدگـی شـهـرونـدان اســت و نیازمند به تعریف راهبرد های مشخص و شفاف می باشد . راهبرد را نیز می توان جهت دهنده و هماهنگ کننده عناصر یک برنامه در به ثمر رسیدن اهداف دانست که منابع را بر روی نقاط مشخصی متمرکز نموده است و هم افزایی حاصل، با عث سر عت بخشید ن د ر دستیابی به نتایج می گردد . شفافیت در راهبرد و رسیدن به هم گرایی در ابعاد مختلف این کلان پروژه شهری، می تواند سرعت برطرف شدن موانع و دستیابی به نتایج را بیش از پیش افزایش دهد . شفاف سازی راهبرد برای همه ذی نفعان در شهر هوشمند، درحقیقت چراغ روشن راهِ رسیدن به اهداف تعریف شده است و تبیین دقیق راهبرد، باعث می گردد عناصر اصلی این کلان پروژه شهری یعنی دولت (به معنی عام)، شهروندان و بخش خصوصی فعال دراین حوزه، بر نقاطی واحد متمرکز گردند و به دنبال آن تمام فعالیت های مرتبط با این حوزه را نیز تحت تأثیر قرار دهند و از انجام پروژه های غیر مرتبط و یا برنامه هایی که در راستای اهداف نمی باشد و گاه حتی باعث انحراف در مسیر و کند شدن شتاب تغییرات می باشند، ممانعت کند. لذا تعیین راهبردهای مناسب که در راستاری نیاز شهروندان است و در تعریف و تبیین آن، همه دستگاه های متولی شهر هوشمند نیز دخیل هستند، می تواند از نکات اولیه و ضروری شروع هوشمند سازی در شهرها به حساب آید و یکی از عناصر مهم در توسعه خدمات الکترونیک و به طبع آن شهر هوشمند، همین وفاق و هم گرایی خواهد بود . زمانی می توان توقع مشارکت شهروندان و بخش خصوصی فعال در این حوزه را داشت که وفاق لازم در بین دستگاه های مختلف شکل گرفته باشد و ارگان های مختلف با نگاه تسهیل گری پا در عرصه خدمت نهند . به عنوان نمونه شهرداری ها از ارگان های خدمات محوری هستند که فعالیت های آن ها، به شدت مورد نیاز شهروندان بـوده است و طیف وسیعی از شهروندان نیز به صورت روزانه از این خدمات بهره می گیرند و این درحالی است که بخش اعظمی از این خدمات، وابسته به خدمات تسهیل گر در سایر مجموعه های خدمت رسان است و اگر این مشارکت در بین ارگان ها در حوزه هوشمند سازی شکل نگیرد، این امر و پروژه شهر هوشمند با چالش های جدی روبه رو خواهد شد . دستگاه هایی همچون دارایــی، ثبت احوال، و ... در کنار شهرداری ها می توانند با یک مشارکت و همکاری بین دستگاهی در به ثمر رسیدن شهر هوشمند، کمک شایانی داشته باشند؛ هرچند که این همکاری حتما دوسویه و چند سویه بوده است و هیچ اولویتی در دستگاه ها پذیرفته نخواهد بود به جز اولویت هایی که نیاز اصلی و واقعی شهروندان هستند. حرکت در این مسیر به طورقطع باعث ارتقای سطح کیفی زندگی می شود و آسایش، شادابی و راحتی شهروندان را فراهم می آورد. موضوعی که نیاز اصلی جامعه امروز ما شده است.
   نویسنده: سید رحمان میرزائیان مسئول پروژه شهر هوشمند
   منبع: شهرآرا

 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  درباره ما