• خداحافظی با تلویزیون
   خداحافظی با تلویزیون

   خداحافظی با تلویزیون

   کد اطلاعیه: 6099140
   تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
   تعداد بازدید:81

   احتمالا یادتــان می آید یک زمانی همــه ســریال های تلویزیــون را می دیدیم و شب ها بیدار می ماندیم تا حتما شــب های برره را ببینیم و چندتا عبــارت بــرره ای جدید یاد بگیریم، ولی اگر حالا ازشما بپرسند بهترین سریالی که دارد از تلویزیون پخش می شود چیست؟ یا از جواب می مانید و یا می گویید پایتخت که به هرحال مدام در حــال بازپخش اســت. امــا اگر بپرســند علی کریمی جدیدا چــه پویش راه انداخته؟ محال اســت ندانید. جالب است بدانید این موضوع فقط در ایران و به خاطر افت کیفیت برنامه های صدا و سیما نیست و طبق اطلاعات جدید آژانــس زنیــث (Zenith ،(اینترنت بــه زودی تلویزیون را پشــت ســر خواهد گذاشــت. زمان صرف شــده مــردم برای تلویزیون رو به کاهش و در عوض زمان برای چرخیدن در فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی با شتاب زیادی رو به افزایش است. به گونه ای که اگر در ســال 2009 هر کس به طور میانگین 4 ساعت از شبانه روزش را صرف اینترنت می کرد، این عدد در سال 2020 به 6 ساعت خواهد رسید. یعنی هر کس در هر روز حداقل زمان 8 قسمت از سریال پایتخت را در اینترنت سپری می کند.

   منبع: شهرآرا

 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  درباره ما