• طراحان راه حل
   طراحان راه حل

   طراحان راه حل

   کد اطلاعیه: 6116054
   تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
   تعداد بازدید:78

   شهرها به عنوان ارگانی پویا و تغییر پذیر و ظرفی برای اتفاقاتی چند وجهی و در عین حال تابعی از اقلیم و اقتصاد و فرهنگ و فناوری دائما در حال رشد و زوال و سیالیت هستند. اساسا شهر موجودی زاینده است. این را که محصول این تکثیر و تقلیل چه باشد مدیران شهری، حاکمیت و مردم -حـــال چــه نخبگان و چــه عــوام- رقم می زنند. شاید بارها دیده باشید که کسب و کاری در محله ای با هزینه کردن پول و ثروت زیادی هیچ ارزشی نیافریده و شکست خورده است و یا شاید هزینه های سرسام آور شعاری و پوسته ساز را همه لمس کرده ایم و در این بین ایده هایی که از ذهنمان گذشته و هیچ سرانجامی نداشته است بسیارند. حتی ایده هایی که به زیان شهر هم بوده اشت. مراکز نـوآوری و شتاب دهی در دنیای امروز در شهر ها به خلق فرصت و ارزش می پردازند . دوره نگاه کارگر محور به سلول های زنده شهر تمام شده است و هر فردی در شهر می تواند مسئله ای را حل کند و ارزشی بیافریند. بهینه کردن منابع، ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، بـرنـدیـنـگ و تـوسـعـه فـــنـــاوری و فرآوری اطلاعات در جهت ارزش آفرینی یکی ا ز ر سا لت ها ی چند گانه مر اکز نوآوری شهری است. چنین ایده هایی و اجرایی کردنشان نه تنها دانش و حد بالایی از عمق میدان دید مدیران را می طلبد که بخشی انسانی و وابسته به شخصیت والا و فرهیخته ای را هم نیاز دارد، مدیرانی که گرداگرد زیست بوم کارآفرینی و خلاق شهر می چرخند و این پویایی نشان از آگاهی شان درباره شهر دارد. شهر زنده است. امید و زندگی مفهو مش فقط کلمه ها ی مصر فی نیستند . ا ین یعنی شجا عا نه به جنگ منابع انسانی و مالی رفتن. حالا مشهد هم به همت مدیرانش دست به کار بزرگی زده است. در 3 محور اصلی مرکز نو آوری اش را راه اندازی کرده است و این یعنی جهش به سمت نوآوری و خلق فرصت. مر کز نو آ و ر ی شهر ی مشهد بی شک می تواند یکی از بهترین مراکز ایران و منطقه باشد که اگر از تلاش بی حد عواملش، تیم ها و شتاب دهنده های آن بگذریم باور پذیری اش برای مدیران شهری اصلی ناگزیر است. در این مرکز تیم های خلاق با مفهومی نو به توسعه کسب و کارهای محلی و یا کشف روشی جد ید بــر ا ی حل مسئله ها ی شهر ی می پردازند . بیش از 70 نفر از فعالان اکوسیستم کار آفرینی مشهد گرداگرد هم در شرایطی خوب به توسعه پروژه هایی ارزش آفرین می پرداند. کارگاه ها و نشست ها و گردهما یی های تخصصی در تعامل با دانشگاه ها، مراکز رشد و فضای حرفه ای برگزار می شود و امیدِ جهشی بلند به سمت شهری هوشمند و انسان مدار و فناورانه با حفظ ارزش های فرهنگی و اقلیمی پر رنگ تر از پیش نمایان است. چراغ شهر روشن است. گروه های کـاری خلاق در حوزه های مالی و استارت آپ ها و صنایع خلاق و... می توانند با مراجعه به شتاب دهنده های مرکز نــوآوری و جــذب در فضای کار اشتراکی و استفاده از خدمات منیتورینگ و آموزشی تجربی شتاب دهنده های مستقر در مرکز به تجاری سازی ایده های خوب بپردازند و ضمن کار و ثروت آفرینی به تو سعه فر هنگ ا ستا ر ت آ پی نیز کمک کنند . جای خالی این نگاه در شهر می توانست باعث بروز بسیاری از هدررفت ها در سرمایه های انسانی و نخبگانی و انسداد شریان های حیاتی شهر شود که با درایـت تلاش معاونت بر نا مه ر یز ی و تو سعه منا بع ا نسا نی مرتفع شده است. تسهیلگری در حوزه کارآفرینی و ایجاد فرصت های برابر برای ایده ها و شایسته سالاری در نظام مدیریت شهری از دستاورد های مرکز نوآوری شهری مشهد خواهد بود و بی شک تسری این فرآیند به سایر شهر های ایران با محوریت مرکز نوآوری شهری مشهد دور از ذهن نیست.
   نویسنده: نوید فلاحت ، طراح و توسعه دهنده پروژه های خلاق شهری

   منبع: شهرآرا
    

 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  درباره ما