• کشاورزی ارگانیک راهی برای رسیدن به محیط زیست هوشمند
   کشاورزی ارگانیک راهی برای رسیدن به محیط زیست هوشمند

   کشاورزی ارگانیک راهی برای رسیدن به محیط زیست هوشمند

   کد اطلاعیه: 6163690
   تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
   تعداد بازدید:68

   محــیـط زیــــست هوشــمند از الزامات شکل گیری یک شهر هوشــمند است. این مؤلفه را می توان در حوزه های مختلف بررســی کرد، کاهش آلودگــی هوا، مدیریت پسماند و بازیافت آن، استفاده از راهکارهای کمتر آلوده کننده آب ها و بسیاری کارهای دیگر که می توانند در شهرهای هوشمند به اجرا درآمده و منجر به حفظ محیط زیست شوند. رشــد بی رویه جمعیت، نیاز ما به تولید بیشتر محصولات کشاورزی و دامداری را روز به روز افزایش می دهد. در کشاورزی سنتی، اســتفاده از کودهای شیمیایی و سم پاشی محصولات، باعث می شود که ســالانه حجم زیــادی از مواد مضر شیمیایی وارد چرخه محیط زیست شود. اما کشت محصولات به شیوه ارگانیک و بدون اســتفاده از ســموم شیمیایی، امروزه به عنــوان یکــی از راهکارهای محیط زیستی در شــهرهای هوشمند شایان توجه است. در رده بندی جهانی کشورها بر اساس مقدار زمین اختصاص داده شده به این نوع کشاورزی، استرالیا با اختلاف در صدر است. این کشــور 2/17درصد از زمین های کشاورزی خود را به کشت ارگانیک اختصاص داده است. پس از آن آرژانتین با 1/3درصــد و آمریکا با 2/2درصد قرار دارند. در کشور ما سطح زیر کشت محصولات ارگانیــک حدود 3000هکتار اســت که این میزان مــا را در رتبه42 تولید محصولات ارگانیک در بین کشورهای جهان قرار می دهد. کشــور ما به دلیل ظرفیتی که دارد، می توانــد در آســیا یــا حداقــل در خاورمیانه اول باشد و در زمینه تولید ارگانیک در جهان، حرف برای گفتن داشته باشد. اما این مســئله نیازمند توجه بیشتر مسئولان به محیط زیست هوشمند و ســرمایه گذاری در حوزه کشاورزی ارگانیک است.

   منبع: شهرآرا

 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  درباره ما