معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد
     
   • فهرست عناوین گروه    
   • گروه های سایت    
   • اخبار پژوهش و نوآوری
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد
تلفن : 05131296464
فاکس : 05132244207
پست الکترونیک : planning@mashhad.ir

میدان شهدا،ساختمان توسعه شهرداری،طبقه چهارم

تلفن:روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  05131296464

آدرس :
درباره ما