معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد
     
   • جستجوی اساسنامه ها    
    تاریخ از :تا :
    نام سازمان :
   • لیست اساسنامه ها    
    ردیف نام سازمان تاریخ تصویب اساسنامه موضوع اساسنامه فایل
    موردی جهت نمایش موجود نیست
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد
تلفن : 05131296464
فاکس : 05132244207
پست الکترونیک : planning@mashhad.ir

میدان شهدا،ساختمان توسعه شهرداری،طبقه چهارم

تلفن:روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  05131296464

آدرس :
درباره ما