معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد
     
   • سامانه مدیریت جامع سازمانی    
    این صفحه جهت معرفی سامانه EPM طراحی شده است
    آدرس سامانه http://epm.mashhad.ir
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد
تلفن : 05131296464
فاکس : 05132244207
پست الکترونیک : planning@mashhad.ir

میدان شهدا،ساختمان توسعه شهرداری،طبقه چهارم

تلفن:روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  05131296464

آدرس :
درباره ما