معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد
     
   • آدرس سامانه عبارت است از:

     


     

    برای مشاهده دستورالعمل های مرتبط با سامانه اینجا کلیک نمایید
    http://172.16.16.16:7575
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد
تلفن : 05131296464
فاکس : 05132244207
پست الکترونیک : planning@mashhad.ir

میدان شهدا،ساختمان توسعه شهرداری،طبقه چهارم

تلفن:روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  05131296464

آدرس :
درباره ما