معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد
     
   • معرفی سامانه    

    آدرس سامانه عبارت است از:

    http://172.16.16.16:7575
   • لیست دستوالعمل های مرتبط با سامانه    
    ردیف عنوان مخاطبین شماره دستوالعمل تاریخ ابلاغ شماره نامه فایل
    موردی جهت نمایش موجود نیست
معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد
تلفن : 05131296464
فاکس : 05132244207
پست الکترونیک : planning@mashhad.ir

میدان شهدا،ساختمان توسعه شهرداری،طبقه چهارم

تلفن:روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  05131296464

آدرس :
درباره ما