• سه شنبه،22 آبان 1397
 • ورود
 
     
   • مقالات علمی    
    Die „Temporär modifizier Linie“ ist eine dynamik-empfindliche Projektstruktur Wohland
    مدیریت پژوهش
    ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
    Software Selection Methodology
    مدیریت پژوهش
    ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
    سیر تاریخی و رویکرد یادگیری و نقش آن بر جاری سازی عملی یادگیری سازمانهای ایرانی
    مدیریت پژوهش
    ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
    An attempt to create new model in Project Excellence
    مدیریت پژوهش
    ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
    اجرای مدیریت کیفیت فراگیر: الگوی پیشنهادی برای مدیریت کیفیت
    مدیریت پژوهش
    ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
    بهترین استراتژی ها برای تضمین کیفیت در بیمارستان
    مدیریت پژوهش
    ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
    چارچوب EFQM برای مدیریت خطر
    مدیریت پژوهش
    ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
    اهمیت بکارگیری مدیریت کیفیت در مراکز آموزشی و درمانی
    مدیریت پژوهش
    ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
    مقالات چهارمین کنفرانس مدیریت سرآمدی و سیستم های مدیریت کیفیت
    مدیریت پژوهش
    ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
    مقالات سومین کنفرانس تعالی سازمانی
    مدیریت پژوهش
    ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
    اقتصاد مقاومتی
    مدیریت برنامه و بودجه
    ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
    نظام نوین بودجه ریزی
    مدیریت برنامه و بودجه
    ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
    بررسی و انتخاب پروژه ها
    مدیریت برنامه و بودجه
    ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
    اثر بخشی خانه های فرهنگ در ترویج سیاست های فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد
    مدیریت پژوهش
    ۱۳۹۵/۰۱/۲۱
تلفن : 05132244206
فاکس : 05132244207
پست الکترونیک : planning@mashhad.ir

میدان شهدا،ساختمان توسعه شهرداری،طبقه چهارم

تلفن:روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی  05138491451

آدرس :
   کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد  و تامین و به روزرسانی محتوای توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد انجام میگردد
    طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد