• مقالات علمی
      Die „Temporär modifizier Linie“ ist eine dynamik-empfindliche Projektstruktur Wohland
      مدیریت پژوهش
      ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
      Software Selection Methodology
      مدیریت پژوهش
      ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
      سیر تاریخی و رویکرد یادگیری و نقش آن بر جاری سازی عملی یادگیری سازمانهای ایرانی
      مدیریت پژوهش
      ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
      An attempt to create new model in Project Excellence
      مدیریت پژوهش
      ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
      اجرای مدیریت کیفیت فراگیر: الگوی پیشنهادی برای مدیریت کیفیت
      مدیریت پژوهش
      ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
      بهترین استراتژی ها برای تضمین کیفیت در بیمارستان
      مدیریت پژوهش
      ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
      چارچوب EFQM برای مدیریت خطر
      مدیریت پژوهش
      ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
      اهمیت بکارگیری مدیریت کیفیت در مراکز آموزشی و درمانی
      مدیریت پژوهش
      ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
      مقالات چهارمین کنفرانس مدیریت سرآمدی و سیستم های مدیریت کیفیت
      مدیریت پژوهش
      ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
      مقالات سومین کنفرانس تعالی سازمانی
      مدیریت پژوهش
      ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
      اقتصاد مقاومتی
      مدیریت برنامه و بودجه
      ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
      نظام نوین بودجه ریزی
      مدیریت برنامه و بودجه
      ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
      بررسی و انتخاب پروژه ها
      مدیریت برنامه و بودجه
      ۱۳۹۵/۰۱/۲۲
      اثر بخشی خانه های فرهنگ در ترویج سیاست های فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد
      مدیریت پژوهش
      ۱۳۹۵/۰۱/۲۱
  • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
    تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری انجام میگردد.
    طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
    درباره ما