• طبقه بندی
  • یادداشت و مطالب علمی
   تلفن همراه را دیگر گران نخرید
   ۱۳۹۸/۰۶/۱۴
   تلفن همراه را دیگر گران نخرید در بیشتر کشورهای دنیا که دارای اقتصاد آزاد هستند، برخلاف ایران، قیمت اغلب کالاها مشخص است و از قبل قیمت کالا توسط کارخانه مشخص می‌شود و کسی با ...
   نفوذ ماشین های متصل به بازار
   ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
   با توجه به ایــن که خودرو هــای بدون سرنشــین در چند ســال آینده تحقق می یابند، احتمالا در سال2020 امکانات اینترنت اشیا بیشــتری برای خودروها وجود خواهد داشت. درحال حاضــر هزاران ...
   کشاورزی ارگانیک راهی برای رسیدن به محیط زیست هوشمند
   ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
   محــیـط زیــــست هوشــمند از الزامات شکل گیری یک شهر هوشــمند است. این مؤلفه را می توان در حوزه های مختلف بررســی کرد، کاهش آلودگــی هوا، مدیریت پسماند و بازیافت آن، استفاده از ...
   آسیب های اعتیاد به فضای مجازی
   ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
   اعتیـاد یـک تعریـف کلـی دارد کـه فـرد را دارای ویژگی هـای رفتـاری خاصـی می کنـد؛ اولا، میـزان مصـرف، نامتعـارف می شـود و دومـا، اگـر میـزان مصـرف از آسـتانه اسـتاندارد، پایین تـر ...
   ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
   | فیلـم »سـالی« را دیده ایـد؟ داسـتان برخـورد یـک دسـته غـاز بـه هواپیمایـی کـه خلبانـش تام هنکس اسـت و باعث میشـود یـک موتـورش بسـوزد. ایـن اتفـاق مشـکلی جـدی در ...
   ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
   این روزها فناوری های نوین و هوشمندی همچون هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی در ابزار و دستگاه های مختلف کاربردهای فراوانی پیدا کرده اند. در یکی از جالب ترین کاربردهای ایــن فناوری، بــه ...
   ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
   چینی ها رکوردهای بسیاری را در دنیای موبایل به نام خود ثبت کرده اند و پیش از پایان سال ۲۰۱۸ یک مورد دیگر هم به آن اضافه شده است.در حالی که تنها چند روز از معرفی گوشی شیائومی می پلی ...
   ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
   اگر می خواهید از میزان کیفیت روابط زناشویی خود آگاه شوید می توانید یک دستیار صوتی برای منزل خود فراهم کنید و هر از چندگاهی میزان موفقیت روابطتان با همسرتان در زندگی را از او جویا ...
   ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
   استارتاپی استرالیایی با نام «Ceres Tag «یک وصله گوش برای گاوها تولید کرده که مثل دستبند هوشمند ما عمل می کند! این فناوری قابلیت های زیادی دارد ولی به عنوان 3 ویژگی ...
   ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
   از قدیـم گفته انـد کـه حـرف دل آدم هـا را بایـد از چشمانشـان خوانـد. حـالا فنـاوری دارد ایـن حـرف را بـه واقعیـت تبدیـل می کنـد. دانشـمندان به تازگـی موفـق بـه ابـداع سیسـتمی شـده ...
   ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
   از استارت آپ های ارسال غذا گرفته تا نقشه های هوشمند و اسکان، فناوری سیستم های شهری را متحول کرده و میلیاردها دلار سرمایه به خود جذب کرده است.ترکیب فناوری های موسوم به «های ...
   ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
   شهرها به عنوان ارگانی پویا و تغییر پذیر و ظرفی برای اتفاقاتی چند وجهی و در عین حال تابعی از اقلیم و اقتصاد و فرهنگ و فناوری دائما در حال رشد و زوال و سیالیت هستند. اساسا شهر ...
   ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
   پیامک «مشترک گرامی، حجم بسته اینترنت شما رو به پایان است» را می توان بعد از پیامک کسر از حساب بانکی، یکی از ناامید کننده ترین پیامک هایی دانست که برایمان ارسال می شود. ...
   ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
   خسـتگی و خواب آلودگی کارکنان ادارات در همـه جـای دنیـا وجـود دارد و کارفرماهـا همـواره در پـی مقابلـه بـا آن هسـتند.حالا از ژاپن خبـر می رسـد کـه چنـد مؤسسـه فــناور، سیــستم های ...
   ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
   گوشی ها بخش مهمی از ارتباطات ما با دنیای اطراف و دوستان و خانواده را برقرار می سازند و خیلی از اطلاعات خانوادگی و دوستانه و حتی کاری ما در آن ها ذخیره می شود. به همین دلیل گم شدن ...
   ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
   برای معلولان حرکتی ایجاد سیستمی که به آن ها امکان دهد تنها با حرکات چشــم به کنترل اجسام بپردازند بسیار کاربردی اســت. در همین باره تاکنون سیستم های ردیابی چشــم متعددی بــرای کمک ...
   ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
   از آخرین باری کــه کتاب خواندید چندوقت گذشته است؟ با توجه به آمار پایین مطالعه در کشورمان این زمان برای خیلی از افراد به مدت ها پیش برمی گردد. عوامل مختلفی را می شود در این امر ...
   ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
   کوچک تریــن رایانــه جهــان کــه میکــرو گجتی بــه ابعــاد 3,0 میلی متر است، ســاخته شــد. اگر ذهنیتی از ابعاد 3,0 میلی متر نداریــد، باید بگوییم خیلی کوچک تــر از دانه برنج و ...
   ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
   احتمالا یادتــان می آید یک زمانی همــه ســریال های تلویزیــون را می دیدیم و شب ها بیدار می ماندیم تا حتما شــب های برره را ببینیم و چندتا عبــارت بــرره ای جدید یاد بگیریم، ولی ...
   ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
   شهرهای هوشمند برای کودکان چه ویژگی هایی دارند؟ به گفته سازمان ملل، در حال حاضر یک میلیارد کودک در جهان در فضاهای شهری زندگی می کنند و تا سال 2030 ،60 درصد از ساکنین مناطق شــهری ...
   ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
   پروژه هوشمندسازی شهرها درحقیقت یک برنامه کلان شهری اســت کـه بـه دنبال رسیدن به هــدف نهایی در شهرها، یعنی بالابردن کیفیت زنـدگـی شـهـرونـدان اســت و نیازمند به تعریف راهبرد های ...
   ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
   طـی سـالیان اخیـر، پیشـرفت فنـاوری سـبب توسـعه مفهـوم شـهر هوشمند شـده اسـت. این توسـعه سـبب ایجاد تردیدهای متفاوتی در گردانندگان شـهرها شـده اسـت چـرا کـه عـده ای بر ایـن باورند ...
   ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
   بیکاری یکی از معضلات مهم کشور اســت که دولت های مختلف برای بهبــود اوضاع اقتصادی خود همیشــه به دنبال راهکارهایی برای رفع آن هســتند. در این معضل می توان دو طرف دولت و افراد جویای ...
   ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
   در روزهایی کــه همه برای وصل شــدن تلگرامشان دنبال وی پی ان خوب هستند و انواع تلگــرام از طلایی و بنفش و قهوه ای و هاتگرام و ... را نصب می کنند که هر طور شــده به اطلاعات و پیام ...
  • پربیننده ترین پیامها ی بخش مطالب علمی
   تلفن همراه را دیگر گران نخرید
   نفوذ ماشین های متصل به بازار
   کشاورزی ارگانیک راهی برای رسیدن به محیط زیست هوشمند
   آسیب های اعتیاد به فضای مجازی
   گول زدن پرندگان مزاحم به وسیله پهپاد
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  درباره ما