• فهرست محتواها
   ردیف نام نرم افزار تعداد دانلود تعداد بازدید دسته بندی تاریخ ایجاد ایجاد کننده تاریخ ویرایش ویرایش کننده
   1 چکیده مقالات اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران 58
    دسته بندی
    
          پژوهش و مطالعات راهبردی 
   ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ فاطمه رحمانی ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ فاطمه رحمانی
   2 کتاب تحلیل آمارنامه های شهر مشهد 66
    دسته بندی
    
          آمار و تحلیل اطلاعات 
   ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ فاطمه رحمانی ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ فاطمه رحمانی
   3 لوح فشرده اطلاعات جمعیتی و اطلس سکونت گاههای غیر رسمی 47
    دسته بندی
    
          آمار و تحلیل اطلاعات 
   ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ فاطمه رحمانی ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ فاطمه رحمانی
   4 آمارنامه جیبی 94 55
    دسته بندی
    
          آمار و تحلیل اطلاعات 
   ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ فاطمه رحمانی ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ فاطمه رحمانی
   5 آمارنامه جیبی خدمات و محیط زیست شهری 94 46
    دسته بندی
    
          آمار و تحلیل اطلاعات 
   ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ فاطمه رحمانی ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ فاطمه رحمانی
   6 آمارنامه جیبی حوزه شهرسازی و معماری 94 78
    دسته بندی
    
          آمار و تحلیل اطلاعات 
   ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ فاطمه رحمانی ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ فاطمه رحمانی
   7 برنامه ریزی عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد و سازمان های تابعه 93-97 قسمت اول 254
    دسته بندی
    
          پژوهش و مطالعات راهبردی 
   ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ فاطمه رحمانی ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ فاطمه رحمانی
   8 برنامه ریزی عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد و سازمان های تابعه 93-97 قسمت دوم 96
    دسته بندی
    
          پژوهش و مطالعات راهبردی 
   ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ فاطمه رحمانی ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ فاطمه رحمانی
   9 برنامه ریزی عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد و سازمان های تابعه 93-97 قسمت سوم 94
    دسته بندی
    
          پژوهش و مطالعات راهبردی 
   ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ فاطمه رحمانی ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ فاطمه رحمانی
   10 برنامه ریزی عملیاتی میان مدت شهرداری مشهد و سازمان های تابعه 93-97 قسمت چهارم 79
    دسته بندی
    
          پژوهش و مطالعات راهبردی 
   ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ فاطمه رحمانی ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
 • کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد.
  تامین و به روزرسانی محتوای این سایت توسط سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری انجام میگردد.
  طراحی و پشتیبانی فنی: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد
  درباره ما